مراسم رونمایی کتاب ساختارشکنی در پژوهش اجتماعی: پارادایم جنسیتی

مراسم معرفی و رونمایی کتاب “ساختارشکنی در پژوهش اجتماعی پارادایم جنسیتی ” تألیف دکتر عباس محمدی اصل در تاریخ 22 مرداد 1397 در سالن اندیشگاه فرهنگی کتابخانة ملی برگزار شد.

ابتدا آقای دکتر عباس محمدی اصل مقدمه ای را در معرفی کتاب خود مبنی بر  بازنگری از روش های تحقیق در علوم‌اجتماعی به صورت‌های مختلف کمی، کیفی و دیگر پرداخت و اینکه در حوزة جامعه‌شناسی، رویکردهای مختلف پژوهش اجتماعی چه از دید مردم‌شناسی، چه از دید تجربی و مکاتب مختلف بسیار مورد بحث بوده ‌است. اما نگاه جنسیتی در آن هیچ وقت لحاظ نشده و طبعاً مردم‌شناسانی که در مطالعات زنان کار کرده‌اند، خواه ناخواه از این رویکرد مردانه‌ که از قبل وجودداشته استفاده کرده اند. در کتاب «ساختارشکنی در پژوهش اجتماعی: پارادایم جنسیتی»، نوآوری‌هایی جدید منسجم و یا به صورت یک رویکرد مدون تبیین شده تا در این وادی موضوع در محافل آکادمیک و دانشگاهی چه در داخل و چه در خارج از ایران به بحث گذاشته شود. چرا که این کتاب تنها یک طرح اولیه بوده و نیاز است که به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود.

سپس زیبا جلالی نائینی دلیل خود را برای انتخاب کتاب و نشر آن بازگو کرد. وی گفت همکاری نشر شیرازه با دکتر محمدی اصل با نشر اولین کتاب وی به عنوان زنان و محیط زیست ده سال پیش آغاز شد که برندة کتاب سال گردید. جلالی نائینی اضافه کرد : “معمولاً ناشران از کار تألیفی استقبال می کنند،  به خصوص که در زمینه های نظری و در رشته های علوم انسانی تولید دانش بسیار ضعیف است. پیشنهاد یک متن در ارتباط با ساختار شکنی آنهم تألیفی برایم بسیار جالب آمد و به طور کلی از ساختار شکنی در مورد قالب و ساختارهای ناکارآمد استقبال می کنم.”

سخنرانانی دیگر از جمله خانم ها دکتر ناهید رودافشان، مریم نورایی نژاد و معصومه علیمرادی نیز در مورد کتاب و روش های تحقیق کیغی جدید صحبت هایی ایراد کردند که خلاصة نکاتی از آن در زیر می آید:

  • علم مذکر درصدد سلطة فرهنگي بر طبیعت برآمد. اين اعمال كنترل در علوم اجتماعي سر از تلقي شيءواره پديده‌ها، فراغت ارزشي، تبيين كمي و حاكم انگاري قوانين بر زندگي در آورد.
  • ناکارآمدی چنین رويكردي سبب گرديد اين علوم به سوی مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق  سوژه‌ها و ابژه‌هاي شناخت كشيده شوند و پس از تأويل نيات، هماهنگي با واقع پيشه سازند و تفاهم ارتباطي را سرمنزل تكامل زيست جهان‌هاي اجتماعي گيرند.
  • زنان با همه تفاوت هويت‌هاي وضعيتي، بخشي از اين واقع به شمار مي‌روند كه اصلاح مشاركتي جامعه در تعامل آنان با مردان دست مي‌دهد؛ زيرا نابرابري‌هاي جنسيتي و طبقاتي و قومي و نژادي و امثال آنها اساس معضلات جامعه است.

علوم اجتماعي پس از اين خودآگاهي با مشكلي جديد مواجه شد. زبان و منطق و رياضي و حقوق نيز در پارادايم مذكر چنان مسخ شده بود كه به رسميت شناختن تفاوت و هويت وضعيتي باز هم نمي‌توانست عليرغم كاربرد روش‌هاي تركيبي، متوجه شناخت و رفع تبعيض‌هاي جنس- جنسيتي شود.

گزارش سمینار بررسی علل بروز و شیوع پدیدة کودک همسری

photo_2017-09-04_10-48-50

گزارش سمینار بررسی علل بروز و شیوع پیدیة کودک همسری و همراه آن جلسه رونمایی از کتاب جدید نشر و پژوهش شیرازه به نام “طنین سکوت”در روز 21 مرداد و همزمان با”روز جهانی جوان” در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم جلالی نائینی دلایل و انگیزه خود را دربارة چاپ کتاب بیان نموده و متذکر شد که برخی آمار شگفت آورند: طبق آمارهای بین المللی 28 دختر در دقیقه زیر سن قانونی وارد قرارداد ازدواج می شوند. کودکانی که هیچگونه شناخت و آمادگی برای ازدواج ندارند بنا به تصمیم والدین و فشار سنت ها و قوانین مرسوم وارد این مقوله می شوند و شگفت آور تر بی تفاوتی جامعه و مسئولین نسبت به این فاجعه و آسیبهای آن است. وی در ادامه به همزمانی این جلسه با فعالیت مدنی ای اشاره کرد که با تنظیم بیانیه ای در پایان دادن به ازدواج کودکان طرح موضوع کرده که برای شروع جای امیدواری است و هدف اولیه هم ایجاد این نوع حساسیت هاست.

photo_2017-08-13_00-01-22
در ادامه آقای کامیل احمدی مردم شناس و نویسندة کتاب انگیزه های خود را برای نوشتن کتاب بیان نموده و اضافه کرد در زمان نوشتن کتاب قبلی تحت عنوان “بنام سنت” پرسش هایی برایش پیش آمده و کودکانی را بعنوان همسر یافته بود .در طی 400 مصاحبه در 7 استان ایران به این واقعیت پی برد که فقر اقتصادی و فرهنگی مهمترین دلیل برای این نوع ازدواج بوده است. احمدی متذکر شد آماری که ارائه داده رسمی اما کلی و دقیق نیست.زیرا تمامی ازدواج های از این دست ثبت نمی شود.وی سن قانونی برای ازدواج را بر طبق قوانین سازمان ملل 18 سال اعلام نمود.در پایان سخنرانی نیز به بیان راهکارهایی که در طول نوشتن کتاب و انجام مصاحبه های انجام شده دست یافته بود پرداخت.

photo_2017-09-04_10-48-59
سخنران بعدی خانم “مرضیه محبی” وکیل دادگستری مشهد و مدیر عامل کانون زنان حقوقدان سورا و قاضی سابق دادگستری شهر مشهد بود. وی پس از تبریک به آقای احمدی برای نوشتن کتاب “طنین سکوت”ورود قانون به مقولة سن ازدواج را سال 1313یعنی 83 سال پیش دانست که 15 سال برای دختران و 18 سال برای پسران تعیین شده بود.به گفتة وی این قانون تحت تاثیر فضای تعامل و گفتگو با غرب بود و متأثر از کشورهای غربی.در سال 1353 قانون حمایت خانواده سن ازدواج 18 سال برای دختران و20 سال برای پسران تعیین شد البته با استثنائاتی. اما همچنان راه برای ازدواج های ثبت نشده باز ماند.اما در سال 1361 بازگشت به پیش از سال 1313انجام شد. در سال 1381 مجلس ششم طرح سن 16 و 18 سال را به مجلس داد اما با مقاومت شورای نگهبان روبه رو شد و مجلس نیز با اصلاحات شورای نگهبان مخالفت کرد .پیشنهاد خانم محبی در نهایت به نمایندگان تصویب قوانین جدید در راستای بهبود قانون های قبلی بود.

photo_2017-09-04_11-22-55

پس از ایشان آقای الوندی دبیر مجمع کنوانسیون ملی کودک،دارای 20 سال سابقة فعالیت در حوزة کودک و مدیرسابق کانون اصلاح و تربیت تهران در مورد رعایت حقوق کودک و الزامات آن صحبت کرد و گفت باید از سراسری شدن این موضوع پیشگیری کرد ودر مناطقی که مشکل ازدواج کودک وجود دارد فعالیت کرد.از نظر وی مهمترین افراد درحل این معضل، معلمین و اعضای مدارس هستند و همچنین روحانیون ،شوراها،قضات و نیروی انتظامی هستند.
به گفته الوندی یکی از موارد تضییع حقوق کودکان ازدواج آنهاست. باید در قانون مصلحت کودک و تبیین مصلحت انجام پذیرد. بهره برداری از دوران کودکی، سیر بالندگی و رشد، حق نگهداری از کودک و حق حضور در میان همسالان از مواردی است که الوندی به عنوان حقوق کودکان مطرح نمود.

photo_2017-09-04_11-03-29سخنران بعدی جلسه خانم دکتر شیرین احمدنیا جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و موسس و مدیر گروه ارتباطات سلامت و محیط زیست در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی بود. وی گفت از هر سه دختر یک نفر در جهان قبل از رسیدن به آمارهای جهانی ازدواج می کنند. تدبیر حفاظت از دختران، بالارفتن سن آنها، بحث فروش دختران، وضعیت بد اقتصادی و فقر بحث های جنسیتی، جنگ ، فقر فرهنگی و عواملی از این دست از نشانه های ظهور پدیده کودک همسری است. وی گفت تنها مادر و همسر شدن نهایت آرزوی دختران نیست که در جامعه تبلیغ می شود. در این نوع ازدواج ها کاهش اعتماد به نفس و عرت نفس، وابستگی مالی به همسر،ا فزایش خشونت های خانوادگی دیده می شود و سهم زنان به عنوان نیروی انسانی و علمی کشور کم شده و محرومیت دختران از ادامه تحصیل و دستیابی به پایگاههای اجتماعی از سرمایه های اجتماعی می کاهد.

photo_2017-09-04_10-48-33
دیگر سخنران این سمینار خانم دکتر سمیه طهماسبی، فقیهه و استاد دانشگاه، و دبیر کل زنان پژوهشگر علوم اسلامی بود و ازدواج کودکان را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داد. وی گفت یکی از نهادهای مهم تاثیرگذار در جامعه، نهاد دین است. فقهایی که اجازه این نوع ازدواج را داده اند، نگاه توصیه ای نداشتند بلکه نگاهی معمولا حمایتی،حفظ امنیت ،حفظ اقتصاد و فراهم شدن زمینه رفاه برای کودک داشته اند. به گفته وی فقه، فهمی از دین است نه عین دین. خانم طهماسبی برای بیان بهتر مسئله حضار را به خواندن مقاله آقای محسن رهامی در مجموعه مقالات حقوق دانشگاه تهران ارجاع داده و گفت موضوع ازدواج کودکان و بلوغ را از دیدگاه فقهی و حقوقی در این مقاله بررسی کرده و اجماع فقها را اجماع مناسبی قرار نمی دهد که سن ازدواج را تعیین کنند.

photo_2017-09-04_10-49-16
آخرین سخنران جلسه خانم دکتر حوریه شمشیری میلانی متخصص زنان و زایمان بود که در زمینه ازدواج کودکان و مشکلات ناشی از آن فعالیت هایی داشتند. رویکرد وی گفتگوی علمی و محور صحبتها سلامت بود. وی گفت مرگ و میر مادران زیر 18 سال ،4تا 5 برابر بیشتر از مادران با سن بالاتر است. دکتر شمشیری سه دوره از زندگی را مهمترین دوران دانست:دوران جنینی،دوره تولد تا یک سالگی و دوره نوجوانی.
ازدواج در نوجوانی باعث عدم رشد فیزیکی شده و با حاملگی این رشد دچار آسیب می شود. وی گفت باید به نوجوان فرصت بلوغ عاطفی دهیم تا تکامل یافته و بتواند بعنوان انسان وظایفش را انجام دهد. نوجوان باید مهارتهای زندگی را در این دوره مهم از حیات بیاموزد و رفتارهای سلامت داشته باشد. وی یکی از نشانه های بلوغ در هر دو جنس را تمایل به جنس مخالف دانست و عقیده داشت با ازدواج زود هنگام این حس و تنایل به تعویق افتاده و در زمان دیگری بروز خواهد کرد.
در انتهای نشست جلسه پرسش و پاسخ صورت گرفت و سخنرانان به سئوالات مدعوین پاسخ دادند.

photo_2017-09-04_10-49-29

 

گزارش جلسه رونمایی از کتاب ” به نام سنت”

photo_2016-02-09_17-42-03جلسه رونمایی کتاب “به نام سنت: پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران” در روز 17 بهمن 1394 در اندیشگاه کتابخانه ملی با حضور جمعی از پژوهشگران، دانشجویان و مسئولین و نیزفعالان در این حوزه برگزار شد.

گزارش اولين مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر

814714512_30897812317317_134697

گزارش اولين مجمع عمومي عادي ساليانه جلسه مجمع عمومي عادي در روز 94/09/04 در محل اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران با حضور نماينده وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي آقاي حسيني برگزار شد. تعداد حاضران در جلسه 22 نفر دستور جلسه:1-  گزارش عملكرد هيئت مديره و بازرسان 2-  ارائه گزارش مالي 3-  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل در ابتدا هيئت رئيسه انتخاب شد 1-  خانم زيبا جلالي نائيني رئيس 2- خانم شيوا شكاري نايب رئيس 3-  خانم عظيمه استرآبادي ناظر اول 4- خانم مرضيه السادات صدرالاسلام ناظر دوم 5-  خانم هما نيابتي منشي در ابتدا خانم صدقيان بهعنوان رئيس هيئـت مـديره گـزارش عملكـرد يكسـاله را قرائت كرد و به سؤالات مطرح شده پاسخ داد. اين گزارش با اكثريـت آرا حاضـران در جلسه تأييد شد. سپس خانم ذبيحمند بهعنوان بازرس گزارش خود را ارائـه داد كـه بـا اكثريـت آرا تأييد شد. پس از آن گزارش مالي توسط خانم افراز خزانهدار انجمن قرائت شد كه با اكثريت آرا تأييد شد10 /09/1394 :تاريخ در ادامه آقاي حسيني دسـتور شـروع رأيگيـري بـراي انتخـاب بـازرس اصـلي و عليالبدل را صادر كردند. كه كانديداها، خود را معرفي كردند:4- نفر كانديداي بازرسي عبارت بودند از: 1- خانم زهره ابراهيمي مدير نشر مهرگل 2- خانم الهام باباخاني مدير نشر مهيستان 3- خانم مريم تفضلي مدير نشر اساطير پارسي 4-  خانم آفرين ذبيحمند مدير نشر هونار پس از معرفي هر يك از كانديداها رأيگيري آغاز شد و خانم آفرين ذبـيحمنـد بـا  15 رأي بهعنوان بازرس اصلي و خانم زهـره ابراهيمـي بـا 10 رأي بـهعنـوان بـازرس عليالبدل انتخاب شدند. خانمها الهام باباخاني و مريم تفضلي هر كدام 8 رأي آوردند. در پايان آقاي حسيني بعد از پاسخ به برخي از سؤالات مطرح شده از اعضا تشـكر كرد و جلسه در ساعت 12:30 دقيقه به پايان رسيد.

812734174_118841

برگزاری نشست نقش دولت و مردم در چالش محیط زیست

برگزاری نشست نقش دولت و مردم در چالش محیط زیست.

poster-zan-va-mohit-zist-94.7.9

جلسه رونمایی از کتاب “زن بوشهری” مقارن با شصت و دومین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332

گزارش رونمایی جلد دوم کتاب تاریخ جدید اندیشه ایرانی

گزارش رونمایی جلد دوم کتاب تاریخ جدید اندیشه ایرانیposter-tarikh-94
شروع جلسه توسط مجری برنامه سرکار خانم مردفرد صورت گرفت:
پس از خیر مقدم
کتاب تاریخ اندیشه جدید ایرانی دوره ای از تاریخ ایران را در بر می گیرد که در واقع شروع انقلاب مشروطه و تأسیس پارلمان و اولین جایگاه قانون گذاری در ایران میباشد.
سپس سرکار خانم زیبا جلالی نائینی مدیر مسئول نشر و پژوهش شیرازه توضیحاتی در مورد نشر مجموعه اندیشه جامعة مدرن داد:
نشر و پژوهش شیرازه در اولین دهة فعالیت فرهنگی اش مجموعه ای از مفاهیم مرجع کتاب هایی را منتشر کرده و سعی در کل این فعالیت ها از علوم اجتماعی را چاپ و نشر دهد و استقبال خوبی را هم از مخاطبانش داشته و در دهه دوم فعالیتش سعی شد از مفاهیم به روزتری از مفاهیم اجتماعی استفاده کند بنابراین مجموعه جدیدی بهنام اندیشه جامعه مدرن تشکیل گردید و این مجموعه در برگیرنده نظریه و مفاهیم پایه و نوین علوم اجتماعی است که به مهمترین ابعاد و سوژه های اجتماعی می پردازد که در برخورد با مدرنیته یکسری پرسشهایی را دارد در حقیقت این یک مجموعه میان رشتهای می باشد با رویکرد نقد سعی دارد، چالشهای اساسی جامعه را که با آن در گیر می باشد در چشم اندازی نوین تشریح کند.
محیط و شرایط اجتماعی به کنش های اجتماعی شکل می دهند و سمت و سوی آنها را تغییر می دهند و گاه آنها را به محدودیت های برخاسته از شرایط اجتماعی می کنند. هنجارهای اعتماد بین اشخصاص و شبکه های اجتماعی نه فقط بر کارکرد جامعه بلکه بر کارکرد اقتصادی و فرا تر از آن تاثیر می گذارد. بنابراین تلاش من این بود که به طرح و بحث و بررسی سوژه های نوینی بپردازم که برای پرسش های جامعة ما پاسخی در خور داشته باشند.
از این مجموعه تا کنون 10 عنوان چاپ شده که جلد دوم تاریخ اندیشه جدید آخرین عنوان این مجموعه است. ابتدا از مفهوم و اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی مجموعه را آغاز کردیم که هستة تجربی یا جوهر آن چیزی است که جامعه مدنی نام گرفته است. سپس ارزیابی جامع از مفهوم اعتماد به عنوان مولفة بنیادی کنش های انسانی و ارائة یک مدل تبیینی از ظهور و سقوط فرهنگ اعتماد، سپس به مفهوم امروزی هویت که دیگر ثابت و بسیط نیست بلکه منشوری است از تعریف هایی که پیوسته در حال تغییر است. بحث کیفیت زندکی به عنوان شاخصی برای ارزیابی و جهت دادن به برنامه ها و سیاست های توسعه و طرح رویکردهای جدید توسعه با محوریت توسعه اجتماعی موضوع کتاب دیگری است. کتاب دیگر شیوه‌ای برای مذاکره پیشنهاد می‌کند که هم حاوی اصول کلی است و هم یک سری تکنیک‌های خاص. این شیوه، از نظریه برنده/ برنده فراتر رفته و به ساختار توالی مذاکرات کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ضروریات را پیش از بدیهیات انجام دهید. در کتاب حقوق مردم وشهروندی به این نکته اشاره شده که ذهن فعّال مردم باید همواره در پی آشتی‌دادن امکان‌ها با خواست‌های خود باشد. از‌ این‌رو، شناخت حقوق مردم در قالب‌های گوناگون امری گریزناپذیر است.
به دنبال همین چشم انداز مجموعة شش دفتری را آغاز کردیم که متون و آثار اندیشمندان معاصر را از نگاهی دیگر بررسی می کند و با با رویکردی خاص از طریق متونی همچون سفرنامه ها، رساله ها و مقاله هایی به بررسی تاریخ اندیشة ایرانی می پردازد.. در دفتر اول شاهدیم که ایرانی برای نخستین بار غرب و مدرنیته را در آینة خودش می بیند و در دفتر دوم شاهد تلاش منورالفکرانی هستیم که شرایط بحرانی پس از جنگ های ایران و روس را در مسیر شکفتگی تاریخی خود به پیش می برند. امیداست چهار دفتر دیگر نیز در گشودن افق روشنگری تاریخی و ارائه پاسخ های جدید برای ایرانی موفق به طبع و نشر گردند.

در ادامه مولف کتاب آقای فرامرز معتمد دزفولی به معرفی کتاب پرداخت با اشاره به اینکه 109 سال از 14 مرداد روز مشروطه می گذرد و این برای ایرانیان بسیار حایز اهمیت می باشد و در واقع تاکید بر این نکته که ایران عصر جدید بعد از این تاریخ شکل گرفت و توضیح نام مجموعه “تاریخ اندیشه جدید ایرانی ” بدین معنا که از 200 سال پیش با توجه به اتفاقات و تحولاتی که در ایران اتفاق افتاده وارد عصر جدیدی می شویم و پرسشهای عباس میرزا ار سفیر فرانسوی بسیار نمادین می باشد ” ای فرنگی شما چه دارید که ما نداریم ” در واقع ما با این پرسشها وارد عصر جدید می شویم و هر چقدر ما این پرسشها را جدی می گیریم جامعه جدیدی را برای خود رقم می زنیم. ما ایرانیان به هر حال فاصله ای با غرب داریم. در گذشته اندیشمندانی داشتیم اما تحولات جدید و دیدن سفرنامه ها باعث می شود در خصوص غرب پرسشها فوران کند و بیشتر به خود بیاندیشیم و بیشتر به خود شناسی بپردازیم. اما تاریخ فکر و اندیشه چه چیزی را می خواهد بیان کند؟ در تاریخ اندیشه یک نکته بسیار مهم است و آنکه ایرانیان در حال حاضر به چه می اندیشند و چرا این گونه می اندیشیدند در واقع یک تفکر تبدیل به پرسش می شود. هنگامی تاریخ فکر متولد می شود که ما به دنبال روالی برای اندیشه در گذر تاریخ در یک زیست فرهنگ شکل بگیرد. ولی چرا اینقدر دیر هنگام با توجه به اینکه 200 سال از تاریخ تجدد ما می گذرد ؟در این خصوص پاسخهایی را داده اند و این پاسخها منجر به نتایجی شدهاست، مهمترین پاسخی که داده اند این گونه بوده که آیا اصلاً در ایران “فکر” وجود داشته که سخن از تاریخ فکر داشته باشیم؟ پاره ای از اندیشمندان معتقدند که در اندیشه تاریخ کهن و جدیدمان دچار دینخویی و امتناع تفکر و اندیشه بودیم. اگر این مطلب صحت داشته باشد پس دنبال این جواب گشتن در واقع بیهوده می باشد.
و نظر جناب آقای معتمد در این خصوص ” عدم شکل گرفتن اندیشه این است که پیش فرضهای ستبری داریم که اجازه نمی دهد به سراغ تاریخ اندیشه برویم. هنگامی که تاریخ را به صورت یک اندیشه رو به انحطاط ببینید، به طور قطع اندیشه ای در آن نمی بینید. شما اگر تاریخ را یک تحّرک مادی یا ماتریالیستی ببینید بازهم اندیشه چندان ارج و اهمیتی ندارد. ولی من تلاش کردم تحول تاریخ را جدلی میان ایده و عمل ببینیم، چنانچه در واقع با روشی جدید سراغ متون تاریخی رفتم، روشی که شروع کند که به بررسی اینکه آیا از ابتدا این تفکر هست یا نیست ؟ و تلاش کردم تفکر عقل و تجدد را بهصورت تعلیق نگه دارم. در واقع، نتیجه این جستجوها پدیدار شناسی اندیشه ایرانی می باشد که در ابتدا در سفرنامه های مذکور نمود آن را پیدا کردم. بدین صورت که در جلد اول که به سفرنامه ها پرداخته ام که در واقع شناخت “دیگری” باعث شناخت خودمان می گردد. در واقع ما در سنت “دیگری” نداریم و اگر باشد بهصورت اساطیری هست و در آن متون برای اولین بار غرب توسط سفرنامه نویس ها تبدیل به اتوپیای زمینی می شود و این باعث میشود که از اتوپیای اساطیری هبوط کنیم. در آن تاریخ و آن چیزی که در خصوص فرنگ در سفرنامه ها نوشته اند الزماً اروپا نیست، اما شاید به زبان جامعه شناسان یک ایده آل تایپ است و نسبتی با واقعیت دارد اما کمی ایدهآلیزهتر است و آمدن ایدة فرنگ در ذهن ما ایرانیان برای اولین بار باعث شد یک اتوپیای زمینی در ذهن ما شکل بگیرد، همان طور که در زمان رنسانس غرب با شناخت، اتوپیای زمینی شکل گرفت.
در این سفرنامه ها اشاره به فرنگی دارد که در آن امنیت، آزادی، وفور نعمت و عدالت هست؛ این اتوپیا ها ایدهآلیزه شدهاند ولی زمینی هستند. امکان اتوپیای زمینی برای ما، ایرانیان را وارد تاریخ می کند. گام بعدی مفهوم ترقی در اینجا متولد می شود. کماکان در سفرنامه ها اشاره به مفهوم آیین آوران شده که باعث شدند ما خود را بیابیم.
گام دوم در واقع سرمشق گیری از روشنفکری اروپا می باشد. گام سوم مشروطه خواهی می باشد که در دست تهیه می باشد.گام چهارم پسا مشروطیت می باشد. گام پنجم روشنفکران عصر انقلاب می باشد. گام ششم چشم انداز بعد از انقلاب.
در ادامه سرکار خانم دکتر ملک زاده در خصوص روز مشروطه و قانون اساسی و متمم آن توضیحاتی را ایراد فرمود.
درخصوص مشروطه گاه گفته می شود که شکست خورد و چرا این تصور را داریم و با خواندن رسالهها و نامههایی که در جلد دوم آمده است، متوجه می شویم چه عللی تأثیر بر تحریک افکار جامعه دارند و این بر می گردد به آشنایی ایرانیان با اروپا در قرن 19. این قرن آشنایی عثمانی و غرب و آشنایی با تفکرات سیاسی و اجتماعی در آن مناطق و در واقع به مقایسه می پردازند و در بعضی مواقع این آشنایی خیلی مختصر و سطحی می باشد و از همون ایتدا درک صحیحی از آنچه درغرب اتفاق می افته وجود ندارد.
در نیمه عناصر پیشرفت در غرب چه آرمانیهایی وجود داشته و چه شرایطی را داشته که در آنجا یک تفاوتی را بوجود آورده و در اینجا روند تکمیلی خودش را نمی گذارند در نتیجه دستاوردهای آنها را بی مفهوم میکند در واقع نداشتن یک تحلیل صحیح در سطح نوگرایان..
در بهترین گزینه انتقادات هست در خصوص آنچه در غرب وجود دارد و آنچه که در ایران وجود ندارد. با گفتن همین که یک چیزهایی در اینجا وجود ندارد، دست بر روی مواردی می گذاردند که برای عوام قابل فهم باشد. در واقع دست روی ضعفهای جامعه می گذاردند: نابسامانی های اقتصادی مثل وام گرفتن از کشورهای دیگر که صرف مخارج سفرهای شاه می گردید و در واقع ایجاد نارضایتی در بین مردم و جهت تحریک بیشتر به یک سری استنادات تکیه می شود. مثلا به یک سری روایات مذهبی که به آنها اعتقاد داشتند. در واقع ورود علما از همین جا آغاز می شود و در این رسالات اشاره به اتحاد در اسلام و ایران باستان است. در نهایت این موارد را با اصول تفکر شیعه پیوند می دهند تا راهی برای عملی کردن نهضت خودشان پیدا کنند. نهایتاً در چنین روزی با فرمان شاه فرمان مشروطه صادر می شود و قانونی که با توجه به بیماری شاه تسریع می گردد که عنوان نظام نامه از آن یاد می گردد نه قانون اساسی و به تأیید شاه می رسد و انتخابات در تهران با حضور اصناف انجام می گیرد . وکلا نیز کار خودشان را در شعبان همان سال آغاز میکنند و تدوین قانون اساسی در دستور کار وکلا قرار می گیرد. بعد از 2 ماه قانون اساسی را تدوین میکنند و گرفتاری از همین جا شروع می گردد. در واقع همان هایی که می گفتند مشروطه شکست خورده، با این تأکید که برای تدوین قانون اساسی احتیاج به الگو هست و ما در آن زمان چنین چیزی را نداشتیم و از قوانین بلژیک و فرانسه می باشد، وهمچنین وکلایی که قانون را می نویسند آگاه هستند که بعد از 1830 تغییراتی در قوانین حاصل میشود که بواسطه 18 سال بعد در بلژیک نیز این تغییرات اعمال حاصل شده است، اما پایه قوانین بلژیک و فرانسه در ایران مصدر کار قرار می گیرد.
قانون اساسی که در فرانسه شکل گرفته بود، در واقع حکومت سلطنتی را در قوارة یک حکومت جمهوری تغییر داده بود و بر همان اساس مفاهیمی مثل کابینه و رئیس الوزرا و رئیس جمهور را معنا می کند ولی در قانون اساسی ایران این موارد لحاظ نشد. این اتفاقات در سال 1875در فرانسه ودر 18سال بعد نیز در بلژیک هم یک سری از قوانین به روز می شود و قابل اجرا می گردد. و چون فقط ظاهر قانون مدّ نظر وکلای ایران است و دلایل این تغییر و تحولات را حتی بومی و محلی هم نکردند و در نتیجه ناکارآمدی قوانین مصوب خودشان را نشان دادند، در واقع از مهمترین مشکلات تعیین حوزه مسولیت وزرا می باشد. چراکه قدرت شاه محدود شده بود و میبایست مجلس آغاز به کار میکرد و وزیران انتخاب شوند، و بر طبق قانون هیچ گونه مسؤلیتی در برابر مجلس ندارند الا . در واقع تنها شاه میتوانست وزیران را انتخاب کند و این یک تناقض بین مجلس و شاه بود، چرا که قرار بود مجلس حدود وظایف شاه را مشخص کند و قوانین را در حکومت مجاب کند. در واقع نارضایتی های مردم از عملکرد وزیر پست و تلگراف وقت که بلژیکی بود، حایز اهمیت است. وزیر پست اصلاً جوابگوی مردم نبود و در واقع تابعیت ایران را ندارد و همین عدم تابعیت ایرانی وزرای شاه را تحت فشار قرار میدهد و با هدایت وکلای تندرو به خصوص وکلای تبریز اعتصابات در تبریز و دیگر شهرها شکل می گیرد و منجر به عزل وزیر پست و تلگراف می گردد. تعدادی از نمایندگان مسؤل تدوین متمم قانون اساسی میشوند. متمم قانون اساسی در مدت زمان دوماهه تهیه می شود. تأخیر شاه جهت تأیید متمم قانون اساسی ضربه دیگری به مجلس می زند و در نهایت آشوب دیگری شکل میگیرد. در این حین امینالسلطان ترور می شود و در نهایت متمم توسط شاه پذیرفته می شود.
اتفاق بزرگ و خلاء قانونی در اینجا زمانی نمایان می شود که شاه از امضای یک قانون خودداری میکند. بدین معنا که مشخص نیست مجلس چه کاری باید انجام دهد و مهمترین چالش بعد از متمم تفکیک قوا و ایجاد موازنه بین قوا می باشد. در اصول 44 و 45 قانون سلطنت موهبت الهی است که به شاه تفویض شده و از هر گونه مسؤلیتی مبراست و از طرف دیگر باید وزرا را منصوب کند.
در بهترین شرایط کابینه تشکیل میگردد و لی مجلس رد می کند. ضمانت اجرایی وجود نداشته و عدم اعتماد بین وزرا و شاه و نمایندگان در دوره دوم و سوم خودشان را نشان میدهند و کاستی ها بیشتر نشان داده می شود و همین مطلب باعث اغتشاشات در جامعه و در نهایت مجلس به توپ بسته می شود.
در ادامه دکتر علی ططری رییس اسناد ملی مجلس در خصوص ارتباط انقلاب مشر با انقلاب فرانسه توضیحاتی ایراد کرد: اعلام این مطلب که در آسیا بعد از اینکه در ژاپن در سال 1886 دوره میجی را آغاز کردند، ایران در آسیا دومین کشوری است که پارلمان را در سال 1906 میلادی تأسیس کرده و در منطقه قبل از عثمانی ها پارلمان در ایران تشکیل شده و این امر افتخار بزرگی است.
در کتاب تاریخ اندیشه جدید ایرانی 45 متن و رساله از پیشا مشروطیت قبل از 1285 خورشیدی انتخاب شده که به گفته نویسنده 6 متن از این رساله ها هنوز منتشر نشده بودهاست، مطلبی که حایز اهمیت است که چقدر این رسایل بر روی فکر و اقتصاد و اندیشه ایرانی تأثیر گذاشته و وضعیتی که الان جامعه ما دارد شاهد بر این است که هنوز ما در انقلاب مشروطت باقی مانده ایم و مشکلات هنوز حل نشده و دولتها و دربار مشکلاتی با مجلس داشتند و این رسایل بهترین نمود آرا و افکار نخبگان ما هستند. در واقع بهترین افرادی که در آن زمان حضور داشتند و آمدند دغدغه های خودشان را نوشتتد . آیا این آثار میراث اندیشه کهن ایرانی بوده است؟ آیا این آثار نمودی از افکار هخامنشیان و سلجوقیان بوده؟ که در جواب دکتر ططری فرمودند حتی ماکتی هم از آن افکار نبودهاست.
وقتی جامعه ما کمتر از یک در صد با سواد داشته است چطور توانسته یک اندیشة قوی در آن ظهور پیدا کند. جامعة آن دوره 1 درصد آن با سواد بودند و آن تعداد از با سوادان نمایندة کدام قشر از جامعه ما بودند ؟ خیلی از این رسایل را دروایش نوشتهاند و چقدر در این رسایل از اقتصاد و سیاست و جامعه صحبت شدهاست؟ یک مقایسهای که انجام دادم در آسیا دوره میجی را داریم انقلاب میجی قبل از آنکه صنعتی باشد یک انقلاب فرهنگی بودهاست.
بهطور مثال در ژاپن می خواستند پل سازی کنند که می توانستند از آلمان تکنولوژی را وارد کنند ولی میخواستند فرهنگ تولید تکنولوژی را داشته باشند. انقلاب فرانسه بیشتر انقلاب سیاسی بود و انقلاب مشروطه در ایران سیاسی و ایدئولوژیک بود و در واقع نمی توانست اندیشه و ایده ایجاد کند.
در سال 1728 میلادی شصت سال قبل از انقلاب کبیر فرانسه کتاب روح القوانین تألیف گردیده و در سال 1748 کتاب چاپ میگردد که ظرف مدت 14 ماه کتاب 22 بار در پاریس و اروپا چاپ می گردد و درایران سال 1322 خورشیدی این کتاب چاپ شدهاست. در واقع با این تأخیر ما چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم یک ایدئولوژی قوی داشته باشیم؟ یکی از مجلسهای سالمتر نسبت به دیگر مجلسها مجلس دوره اول بودهاست.
درخصوص جامعیت کتاب روح القوانین و مقایسة آن با رسایل خودمان در مورد فساد ، فساد جامعه دو قسم است یکی اینکه تودة جامعه، قوانین را رعایت نمیکند، دوم اینکه قوانین توده را فاسد میکند. در مورد مفهوم آزادی عبارت است از اینکه انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه می دهد را انجام دهد و آنچه قانون منع کرده و صلاح نیست مجبور به انجامش نباشد. سپس ایشان به ویژگیهای قانون اشاره کردند که:
انشای قانون باید صریح باشد.
انشای قانون باید ساده و مشخص برای دریافتن معنای آن احتیاج به تفکر نداشته باشد.
مزامین قانون باید طوری نوشته شود که همه از آن یک مطلب را درک کنند و نه اینکه هر شخص مطلب جداگانه ایی را استنباط کند.
دلیل موجه کردن قانون بایستی عقلانی باشد.
در پایان آقای دکتر احسان شریعتی به محل “اندیشگاه” به عنوان محلی جهت اندیشیدن اشاره کرد و اینکه موضوعات مشروطه همچنان مسایل روز می باشد. وی گفت با توجه به پیشگام بودن ایران در انقلاب و آزادیخواهی متاسفانه در این خصوص ترقیای نشده و این مطلب خود پرسش برانگیز می باشد. ایشان با بیان طنز اشاره به علوم تاریخ اندیشه جدید ایرانی و اینکه ایرانیان در خصوص مدرنیته خیلی جدی نبوده اند و توجه بیشتری به اندیشمندان شرقی داشتهاند، دربارة «تاریخ اندیشه جدید ایرانی» گفت: مسائل مشروطه هنوز هم دغدغه‌های امروز جامعه ماست. متاسفانه همان‌قدر که در راه‌اندازی مجلس نخست، پیشگام بوده‌ایم، در «درجا زدن» هم پیشرو بوده‌ایم! وقتی «تاریخ اندیشه جدید ایرانی» را مطالعه می‌کنیم، می‌توانیم تاریخ عدم اندیشه جدید ایرانی را هم دریابیم. اگر در این رساله‌ها دقت کنیم، تمام ضعف‌های اندیشه‌ای خود را در طول تاریخ می‌بینیم. این کتاب به عنوان منبعی است تا پژوهش‌های پدیدارشناسانه بر آن صورت گیرد. ایشان ادامه داد: دو نظریه درباره مشروطه وجود دارد. نخست محور آن‌ را اندیشه‌های غربی و دیگری نتیجه جنبش‌های فکری و اندیشه‌ای درون ایران چون جنبش‌های اسماعیلیه و شیخیه است. مثلاً امروزه سلطنت‌ طلب‌ها خود را مشروطه‌خواه می‌دانند! امیدوارم این بلا سر اصلاح‌طلبی نیاید. باید از ریشه، این مبارزات بررسی شوند که کدام دسته از رسائل مهم‌تر‌ند؟ «تاریخ اندیشه جدید ایرانی» باید به صورت منتقدانه‌تری مطرح شود.

رونمایی کتاب زروان در حماسه ایران

نشر و پژوهش شیرازه با همکاری اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می کند :

رونمایی کتاب زروان در حماسه ایران نوشته حمید رضا اردستانیUntitled-2

زمان : سه شنبه 30 تیر 1394 از ساعت 17 تا 19

مکان :بزرگراه حقانی کتابخانه ملی اندیشگاه فرهنگی