آدرس: بزرگراه صدر، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید جوزی، کوی آزاد، ساختمان کیمیای یک، واحد 1

تلفن: 22540317-22560983

کانال تلگرام: Telegram.me/nashreshirazeh

اینستاگرام: shirazeh.publishing