نشرو پژوهش شیرازه با هدف تدوین و نشر کتاب‌های مرجع در زمینه‌های متفاوت علوم انسانی از سال 1374 فعالیت خود را آغاز و تا به امروز موفق به چاپ و نشر حدود 200 عنوان کتاب در حوزۀ علوم انسانی شده‌ است.

نشر و پژوهش شیرازه برای دسترسی بهتر مخاطبین، کتاب‌های خود را در قالب هشت مجموعۀ مختلف تاریخ معاصر ایران، اندیشه ‌جامعۀ مدرن، مطالعات آسیایی، مطالعات زنان، تاریخ ایران باستان، قدم اول و نیز آموزش پیش از دبستان طبقه‌بندی کرده‌ است.

از سال 1391 نیز نشر و پژوهش شیرازه کتاب به خانوادۀ نشر شیرازه پیوسته و به چاپ و نشر کتاب در حوزه‌های دیگر مانند معماری، هنر و ادبیات می‌پردازد.

ارتباط بیشتر با نشر و پژوهش شیرازه

Telegram.me/nashreshirazeh

Instagram: Shirazeh.publishing