دکتر بهرام امیراحمدیان
دکتر امیراحمدیان یکی از چهره های شناخته شده علمی در رشته جغرافیای سیاسی است. وی اولین فارغ التحصیل دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران است. موضوع پایان نامه ایشان “بحران های قفقاز ” بود.

ایشان بی گمان یکی از برجسته ترین پژوهشگر قفقازشناس کشور است که تآلیف دهها کتاب و مقاله علمی را در کارنامه خویش دارند. ایشان در سال 1329 در خانواده ای آذری الاصل(تبریزی) درتهران متولد شد. در سال 1349 دیپلم طبیعی گرفت و در کسوت معلمی در سپاه دانش درآمد و از سال1352 وارد خدمت دولتی درمرکز آمارایران شد. از بهمن 1353 دررشته جغرافیای انسانی و اقتصادی وارد دانشگاه تبریز شد و در سال 1358 لیسانس گرفت. درسال 1367 کارشناسی ارشد و در سال 1376 بعنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکترای رشته یادشده دانشگاه تهران مدرک گرفت. وی در بیش از90 کنفرانس و سمینار علمی داخلی و خارجی با مقاله ویا مشارکت حضور داشته است .

دکترامیراحمدیان صاحب بیش از چند ده عنوان کتاب، ترجمه و مقاله هستند. ایشان هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تهران بوده و در حوزه “اوراسیا” فعالیت می نمایند.

 


 

سید قاسم یاحسینی
سید قاسم یاحسینی در سال 1344 درشیراز متولد شد. دوران کودکی را درشهرهای لار و برازجان سپری کرد و از سال 1357 تاامروز ساکن بندربوشهر می باشد. وی یکی از پرکارترین مورخان بوشهری به شمار می رود واز سال 1370 تاکنون 80 جلد کتاب درزمینه های بوشهرپژوهی، تنگستان شناسی، خاطره نویسی،مطالعات زنان و تاریخ شفاهی جنگ ایران وعراق منتشر کرده است. کتاب”زن بوشهری” هشتادمین کتاب ایشان می باشد. برخی از کتاب ها و رسالات ایشان که بالغ بر 1230 عنوان مقاله می باشد به زبان های انگلیسی، فرانسه،آلمانی وعربی ترجمه شده است.

 

حميرا مشيرزاده

متولد تهران، ١٣٤١. كارشناسي علوم سياسي، كارشناسي ارشد روابط بين الملل و دكتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران. كارشناسي مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه آزاد. دانشيار و عضو هيات علمي گروه روابط بين الملل دانشگاه تهران. داراي تاليفات و ترجمه هاي متعدد در حوزه نظريه هاي روابط بين الملل و سياست خارجي، نظريه هاي جنبشهاي اجتماعي و مطالعات زنان.
تاليفها: از جنبش تا نظريه، تحول در نظريه هاي روابط بين الملل (سمت)، درآمدي نظري بر جنبشهاي اجتماعي و مقدمه اي بر مطالعات زنان.
ترجمه ها: سياست ميان ملتها، نظريه اجتماعي سياست بين الملل، تحليل سياسي مدرن.

 


 

فهیمه روبیول

مشاور ارشد با بیش از 15 سال تجربه حرفه ای و آکادمیک با عنوان های مدیر برنامه، مدرس ، طراح و مجری برنامه هایارتقای ظرفیت: مدیریت تعارض، مذاکره، میانجیگری، رهبری و انسجام تیم در فرانسه ( دانشگاه های سوربن و سرجی، مدرسه عالی بازرگانی اسک، انستیتوی کاتولیک پاریس ومدرسه جنگ فرانسه)، ایران ( دانشکده فنی دانشگاه تهران، شرکت های پتروشیمی…)،لبنان، جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، افغانستان ( پارلمان) و بورکینافاسومیباشند.
ایشان دارای تجربه تدوین و اجرای برنامه های برقراری صلح در زمینه بین المللی با بودجه برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)، وزارت امور خارجه ایالات متحده، وزارت امور خارجه فرانسه و مجلس شورای ملی فرانسه بوده و دارای مهارت های تحلیل،برنامه ریزی، و تفکر استراتژیک ، مدیریت و رهبری، حل مسائل با تعامل گروهی، ارتباطات، و ارزیابی در سطح عالی هستند.
کارشناس ارشد انرژی اتمی فرانسه تا 2007 ، در سازمان انرژی اتمی ایران نیز فعالیت داشته اند.

 


دکتر محمدرضا خوبروی پاک

وکیل، حقوقدان و استاد ایرانی ساکن کشور سوئیس است. وی در سال 1326 در شهرستان رشت به دنیا آمده و دارای درجهی دکترای حقوق از دانشگاه تهران است.

از این پژوهشگر سرشناس، کتابها و مقاله های متعددی به زبانهای فارسی و فرانسوی به چاپ رسیده که در حوزه ی مباحث قومی، به ویژه موضوع فدرالیسم، میتوان به کتابهای اقلیتها، نقدی بر فدرالیسم، تمرکززدایی و خودمدیری و فدرالیسم در جهان سوم (در دو جلد) اشاره کرد.

 


 

 

حمیدرضا اردستانی رستمی

دانش آموخته دوره دکترای فرهنگ و زبان های باستانی و ادبیات فارسی از دانشگاه شهیدبهشتی و عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی است. ازاوتاکنون بیش ازسی مقاله و سه کتاب درزمینه شاهنامه و فرهنگ ایران باستان منتشر شده است که به پنج عنوان از مقاله ها و کتب ایشان اشاره می گردد.

1-اربعین غزل(گزینش پیرامون دیباچه شاهنامه)دانشگاه آزاداسلامی،واحددزفول 1390

2-روزگارنخست(جستارهایی پیرامون دیباچه شاهنامه) نشروپژوهش شیرازه 1393

3-زروان درحماسه ملی ایران، نشروپژوهش شیرازه 1394

مقالات

1-عیسای مشفق در شعرحافظ و بنیان مانوی آن،همایش بین المللی خواجه شمس الدین محمد شیرازی،اردیبهشت 1394

2-فریدون دهقان،کاوه آهنگروضحاک دیو،فصلنامه علمی،علمی پژوهشی شعرپژوهی(بوستان ادب)دانشگاه شیراز،دوره هفتم،شماره نخست،بهار1394.

3-یاقوت سرخ،خرد،آتش میانجی و جان،مجله مطالعات ایرانی،دانشگاه شهید باهنرکرمان،سال سیزدهم،شماره بیست و پنجم،بهارو تابستان 1393.

4-فردوسی ونقد سیاست های ساسانی وغزنوی درسایه چرخش شخصیت گشتاسب در شاهنامه،دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه فرهنگ وادب،دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن،سال هفتم،شماره 11، 1390

5-اسطوره زادن زروان،گذراز زن سروری به مردسالاری و انعکاس آن درشاهنامه،مجله علمی پژوهشی شعرپژوهی(بوستان ادب)دانشگاه شیراز،سال ششم،شماره نخست،بهار1393، پیاپی19.