رونمایی کتاب زروان در حماسه ایران

نشر و پژوهش شیرازه با همکاری اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می کند :

رونمایی کتاب زروان در حماسه ایران نوشته حمید رضا اردستانیUntitled-2

زمان : سه شنبه 30 تیر 1394 از ساعت 17 تا 19

مکان :بزرگراه حقانی کتابخانه ملی اندیشگاه فرهنگی