گزارش جلسه رونمایی از کتاب ” به نام سنت”

photo_2016-02-09_17-42-03جلسه رونمایی کتاب “به نام سنت: پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران” در روز 17 بهمن 1394 در اندیشگاه کتابخانه ملی با حضور جمعی از پژوهشگران، دانشجویان و مسئولین و نیزفعالان در این حوزه برگزار شد.