نشر و پژوهش شیرازه

ناشر کتاب های مرجع در زمینة علوم انسانی

گزارش اولين مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر

گزارش اولين مجمع عمومي عادي ساليانه جلسه مجمع عمومي عادي در روز 9…

برگزاری نشست نقش دولت و مردم در چالش محیط زیست

برگزاری نشست نقش دولت و مردم در چالش محیط زیست. …

گزارش رونمایی جلد دوم کتاب تاریخ جدید اندیشه ایرانی

گزارش رونمایی جلد دوم کتاب تاریخ جدید اندیشه ایرانی شروع جلسه توسط …

رونمایی کتاب زروان در حماسه ایران

نشر و پژوهش شیرازه با همکاری اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می …

پر بازدید‌ترین ها

آخرین کتاب ها