درباره شیرازه

«نشرو پژوهش شیرازه» با رویکرد و هدفِ در دسترس قرار دادن منابع تألیفی، تحقیقی و ترجمه در زمینه کتب مرجع علوم انسانی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز کرد. شیرازه همچنین با تشویق و پرورش نسل جدیدی از دانشوران مترجم و نویسنده حوزه های مختلف دانش و پژوهش و نیز تدوین و نشر کتاب‌های مرجع و تخصصی در زمینه‌های متفاوت علوم انسانی تا به امروز موفق به چاپ و نشر حدود ۲۰۰ عنوان کتاب در حوزه های مختلف علوم انسانی شده‌ است.
«نشر و پژوهش شیرازه» برای ارتباط آسان و بهتر مخاطبین، کتاب‌های خود را در قالب نُه مجموعۀ مختلف تاریخ معاصر ایران، تاریخ ایران باستان، اندیشه ‌جامعۀ مدرن، مطالعات آسیایی، مطالعات زنان، راهنمای مطالعات زنان، تاریخ موسیقی، قدم اول و نیز آموزش پیش از دبستان دسته‌بندی کرده‌است.
رویکرد تاریخ نگارانه شیرازه برای تاریخ پژوهان باب جدیدی را گشوده و با در دسترس قرار دادن مستندات تاریخی، راه پژوهش را برای پژوهشگران تاریخ هموارتر می نماید. پرداختن به مفاهیم جدید و به روز در زمینه دانش و اندیشه‌های اجتماعی برای محققین این حوزه از زمره اهدافی است که نشر شیرازه برای خود تعیین نموده است. در عین حال مخاطبان بیشتری همین مفاهیم را در سری کتاب‌های جامع و مصور قدم اول مطالعه می کنند. همچنین توجه ویژه نشر و پژوهش شیرازه به مطالعات زنان و تحلیل جایگاه آنان در تاریخ جوامع مختلف و پرداختن به موضوعات آنان از دغدغه‌های نشر بوده که با تحقیق، ترجمه و تألیف این سری از کتاب‌ها گامی در جهت کشف و حل معضلات جامعه زنان برمی دارد.
از رویکردهایی که شیرازه در زمینه فرهنگی برگزیده‌است، روشن نمودن زوایای خاموش و مبهم تاریخ معاصر ایران است. چرا که ملّتی که به تاریخ خود آگاه بوده و درس‌های آن را فراگرفته باشد، در پیچش‌های دشوارِ درک و تطبیق، با پرهیز و دوری از مسیرِ پرهزینه و خطرِ آزمون و خطا، راه را از بیراه به مراتب بهتر تشخیص می دهد.
از این رو، شناختِ تاریخ و تاریخ سازان ایرانی مسیری است که شیرازه می‌پیماید و از طریق انتشار کتاب‌هایی در این زمینه ، چراغی را برای نسل جوان روشن می‌سازد که در پرتو آن ، جوان ایرانی تحلیل را بر تهییج برتری دهد و به آنچه بر سرنوشت کشورش می‌رود، با چشم باز و آگاهانه بنگرد.
از سال ۱۳۹۱ نیز ، «نشر و پژوهش شیرازه کتاب» به خانوادۀ نشر شیرازه پیوست و به چاپ و نشر کتاب در حوزه‌های فراگیر و تخصصی دیگری مانند معماری، هنر و ادبیات می‌پردازد. در عین حال، با حمایت از پدیدآورندگان نوپا ، هدف فعالیت ما؛ ایجاد فرصت و زمینه پژوهش و مطالعه برای خردورزیِ آنانی است که مجالی برای انتقال و بازتاب دانسته هایشان می طلبند و خواهان ارتقای دانش و آگاهیِ بیشتر و بهتر دانستن و گسترشِ خردورزیشان هستند.