نویسندگان

دکتر بهرام امیراحمدیان

دکتر بهرام امیراحمدیان

دکتر امیراحمدیان یکی از چهره های شناخته شده علمی در رشته جغرافیای سیاسی است. وی اولین فارغ التحصیل دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران است. موضوع پایان نامه ایشان “بحران های قفقاز ” بود.
ایشان بی گمان یکی از برجسته ترین پژوهشگرهای قفقازشناس کشور است که تالیف ده ها کتاب و مقاله علمی را در کارنامه خویش دارند. ایشان در سال ۱۳۲۹ در خانواده ای آذری الاصل(تبریزی) درتهران متولد شد. در سال ۱۳۴۹ دیپلم طبیعی گرفت و در کسوت معلمی در سپاه دانش درآمد و از سال۱۳۵۲ وارد خدمت دولتی درمرکز آمارایران شد. از بهمن ۱۳۵۳ دررشته جغرافیای انسانی و اقتصادی وارد دانشگاه تبریز شد و در سال ۱۳۵۸ لیسانس گرفت. درسال ۱۳۶۷ کارشناس ارشد شد و در سال ۱۳۷۶ به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکترای رشته یادشده دانشگاه تهران مدرک گرفت. وی در بیش از۹۰ کنفرانس و سمینار علمی داخلی و خارجی حضور و مشارکت داشته است .
دکترامیراحمدیان صاحب بیش از چند ده عنوان کتاب، ترجمه و مقاله هستند. ایشان هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تهران بوده و در حوزه “اوراسیا” فعالیت می نمایند.

حمیدرضا اردستانی رستمی

حمیدرضا اردستانی رستمی

دانش آموخته دوره دکترای فرهنگ و زبان های باستانی و ادبیات فارسی از دانشگاه شهیدبهشتی و عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی است. ازایشان تاکنون بیش ازسی مقاله و سه کتاب درزمینه شاهنامه و فرهنگ ایران باستان منتشر شده است که به سه عنوان از کتب ایشان اشاره می گردد.
۱-اربعین غزل(گزینش پیرامون دیباچه شاهنامه)دانشگاه آزاداسلامی،واحددزفول ۱۳۹۰
۲-روزگارنخست(جستارهایی پیرامون دیباچه شاهنامه) نشروپژوهش شیرازه ۱۳۹۳
۳-زروان درحماسه ملی ایران، نشروپژوهش شیرازه ۱۳۹۴

حميرا مشيرزاده

حميرا مشيرزاده

متولد تهران. كارشناسی علوم سياسي، كارشناسی ارشد روابط بين الملل و دكترای علوم سياسی از دانشگاه تهران. كارشناسی مترجمی زبان انگليسی از دانشگاه آزاد. دانشيار و عضو هيات علمی گروه روابط بين الملل دانشگاه تهران. دارای تاليف ها و ترجمه های متعدد در حوزه نظريه های روابط بين الملل و سياست خارجی، نظريه های جنبشهای اجتماعی و مطالعات زنان.
تاليف ها: از جنبش تا نظريه، تحول در نظريه هايی روابط بين الملل (سمت)، درآمدی نظری بر جنبشهای اجتماعی و مقدمه ای بر مطالعات زنان.
ترجمه ها: سياست ميان ملتها، نظريه اجتماعی سياست بين الملل، تحليل سياسی مدرن.

سید قاسم یاحسینی

سید قاسم یاحسینی

سید قاسم یاحسینی در سال ۱۳۴۴ درشیراز متولد شد. دوران کودکی را در شهرهای لار و برازجان سپری کرد و از سال ۱۳۵۷ تا امروز ساکن بندربوشهر است. یکی از پرکارترین مورخان بوشهری به شمار می رود و از سال ۱۳۷۰ تاکنون ۸۰ جلد کتاب درزمینه های بوشهرپژوهی، تنگستان شناسی، خاطره نویسی،مطالعات زنان و تاریخ شفاهی جنگ ایران وعراق منتشر کرده است. کتاب”زن بوشهری” هشتادمین کتاب ایشان است. برخی از کتاب ها و رساله های ایشان که بالغ بر ۱۲۳۰ عنوان مقاله بوده به زبان های انگلیسی، فرانسه،آلمانی وعربی ترجمه شده است.

دکتر محمدرضا خوبروی پاک

دکتر محمدرضا خوبروی پاک

وکیل، حقوقدان و استاد ایرانی ساکن کشور سوئیس است. در سال ۱۳۲۶ در شهرستان رشت به دنیا آمده و دارای درجه دکترای حقوق از دانشگاه تهران است.
از این پژوهشگر سرشناس، کتابها و مقاله های متعددی به زبان های فارسی و فرانسه به چاپ رسیده که در حوزه مباحث قومی، به ویژه موضوع فدرالیسم، می توان به کتابهای اقلیتها، نقدی بر فدرالیسم، تمرکززدایی و خودمدیری و فدرالیسم در جهان سوم (در دو جلد) اشاره کرد.